Velkommen til Bornholms Passagerforening

Du kan nu logge på medlemsystemet på følgende link: Medlemsportal for BornPass

Her kan du se de data vi har gemt om dig, og rette dine oplysninger. Her kan du også melde dig ind i foreningen, hvis du endnu ikke har gjort det.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via mail på admin@bornholms-passagerforening.dk.

Synes du vores hjemmeside godt kunne være pænere? Kunne du tænke dig at være webmaster? Så skriv til foreningens mail-adresse! Du bør være medlem af foreningen og have lyst til at blive tilknyttet bestyrelsen.

Ønsker du at få formanden eller et andet bestyrelsesmedlem i tale, så kontakt os via mail eller henvend dig i vores facebook-gruppe. Der kan ikke skrives her på siden for at få kontakt.

Bornholmslinjens ledelse præseterer deres planer for den bornholmske befolkning ved Folkemødet

Bornholmslinjens ledelse præsenterer deres planer for den bornholmske befolkning ved Folkemødet

Seneste indlæg (se flere i Debatindlæg):

1-bornholmerfly-og-faerge

Aktuel information:

  • Information om generalforsamlingen inkl. referat og seneste regnskab findes på nedenstående link. Siden er den 11. april 2024 opdateret med indkaldelse til generalforsamling: Side om generalforsamling i Bornholms Passagerforening
  • Kontingentet for 2023/4 er fastsat til kr. 50. For at kunne være stemmeberettiget ved generalforsamling og benytte foreningens tilbud samt deltage i evt. lodtrækninger, skal kontingentbetalingen eller kontingentfrihed (gratis medlemskab ell. livsvarigt medlemskab) kunne dokumenteres.  Der betales normalt for et år ad gangen, dog kan medlemmer, som er fyldt 75 år opnå livsvarigt medlemskab, når de indbetaler kr. 250 – samtidigt skal ønske om livsvarigt medlemskab angives sammen med fødselsdato. Man kan vælge forskellige betalingsmuligheder, herunder betalingskort og mobile pay. Fremadrettet vil man også kunne tilmelde kontingentopkrævningen til betalingsservice.
  • Medlemmer som ikke ønsker at fortsætte deres medlemskab, skal aktivt melde sig ud for at afslutte medlemskabet ved at sende en mail til admin@bornholms-passagerforening.dk.
  • Se information fra vores sponsorer.

Ældre information:

Listed Julia Stegmaier

Medlemsaktiviteter:

Læserbreve og debatindlæg fra Bornholms Passagerforening findes i Debatindlæg. På facebook findes gruppen Bornholms Passagerforening – trafikdebat, som foreningen administrerer. Bliv medlem af gruppen og kom gerne med opslag og kommentarer.

Bornholms Passagerforening varetager bornholmske enkelt- og kollektivt rejsendes interesser. Vi ønsker at fremme:

  • En rimelig takst- og passagerpolitik, som er på højde med det øvrige land.
  • Gode rejsemuligheder og et godt kollektivt transportnet til, fra og på Bornholm.
  • Sikring af øens befolkningsunderlag og levemulighederne i landdistrikterne gennem gode transportforhold for pendlere og erhvervsliv.

Passagerrettigheder m.v. Se hvilke rettigheder EU’s forordning giver dig.

Bl.a. anføres: »Passagererne kan kræve en godtgørelse på 50 % af billetprisen af transportøren, hvis ankomsten til bestemmelsesstedet forsinkes med mere end to timer i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer op til fire timer«

EU-Kommissionen har 15.06.2016 udsendt opdaterede retningslinjer for kompensation ved aflysninger og forsinkelser hos flyselskaberne. Læs herom på følgende link: http://www.check-in.dk/ny-vejledning-for-eu-passagerforordning/

Politiske aftaler og rapporter.