Velkommen til Bornholms Passagerforening

september-in-the-forest

Aktuel information:

Aktuel information fra Pendlergruppen (27.09.2016)

Medlemsmøde 16.09.2016: Mød Færgen i øjenhøjde

Supplerende information om 3-dagsbilletten
med BornholmerFærgen/Bornholmerbussen

Prisnedsættelser maj 2016 – BornholmerFærgen

Billetpriser 2016 – BornholmerFærgen

Udvalge tilbudspriser 2016 – BornholmerFærgen

prisnedsaettelser

Passagerrettigheder m.v. Se hvilke rettigheder EU’s forordning giver dig.

Bl.a. anføres: »Passagererne kan kræve en godtgørelse på 50 % af billetprisen af transportøren, hvis ankomsten til bestemmelsesstedet forsinkes med mere end to timer i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer op til fire timer«

EU-Kommissionen har 15.06.2016 udsendt opdaterede retningslinjer for kompensation ved aflysninger og forsinkelser hos flyselskaberne. Læs herom på følgende link: http://www.check-in.dk/ny-vejledning-for-eu-passagerforordning/

Politiske aftaler og rapporter.

1d Rønne Havn Kevin Frost

Medlemsaktiviteter:

Læserbreve og debatindlæg fra Bornholms Passagerforening findes i Debatindlæg. På facebook findes gruppen Bornholms Passagerforening – trafikdebat, som foreningen administrerer. Bliv medlem af gruppen og kom gerne med opslag og kommentarer.

Bornholms Passagerforening varetager bornholmske enkelt- og kollektivt rejsendes interesser. Vi ønsker at fremme:

  • En rimelig takst- og passagerpolitik, som er på højde med det øvrige land.
  • Gode rejsemuligheder og et godt kollektivt transportnet til, fra og på Bornholm.
  • Sikring af øens befolkningsunderlag og levemulighederne i landdistrikterne gennem gode transportforhold for pendlere og erhvervsliv.

Seneste indlæg (se flere i Debatindlæg):